Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον έρπητα ζωστήρα

 • Τι προκαλεί τον έρπητα ζωστήρα;

  Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από τον ιό της ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα, που είναι ο ίδιος ιός που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Αφότου κάποιος περάσει ανεμοβλογιά, ο ιός παραμένει ανενεργός στον οργανισμό. Μετά από χρόνια, ο ιός μπορεί να επανενεργοποιηθεί προκαλώντας τον έρπητα ζωστήρα.1-2

 • Πόσο καιρό διαρκεί το εξάνθημα του έρπητα ζωστήρα;

  O έρπης ζωστήρας τυπικά εμφανίζεται ως ένα επώδυνο φυσαλιδώδες εξάνθημα το οποίο σχηματίζει κρούστα σε 10 έως 15 ημέρες και επουλώνεται μέσα σε 2 έως 4 εβδομάδες. Ο έρπης ζωστήρας συνήθως εμφανίζεται στη μία πλευρά του σώματος ή του προσώπου. 48-72 ώρες πριν την εμφάνιση του εξανθήματος, ο ασθενής ενδέχεται να αισθανθεί πόνο, κνησμό, μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στην περιοχή όπου θα εμφανιστεί στη συνέχεια το εξάνθημα.4-5

 • Τι είναι ο οφθαλμικός έρπης ζωστήρας;

  Ο οφθαλμικός έρπης ζωστήρας είναι μία επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα που επηρεάζει την περιοχή του οφθαλμού. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εξάνθημα στο μέτωπο και επώδυνη φλεγμονή όλων των ιστών.6,12

 • Ποια η σύνδεση μεταξύ ανεμοβλογιάς & έρπητα ζωστήρα;

  Η ανεμοβλογιά είναι μια πολύ μεταδοτική ασθένεια που προκαλεί φυσαλιδώδες εξάνθημα τυπικά σε όλο το σώμα, κνησμό και πυρετό. Ο ιός της ανεμοβλογιάς μπορεί να επανενεργοποιηθεί, προκαλώντας έρπητα ζωστήρα. Τα άτομα με έρπητα ζωστήρα μπορεί να έχουν πόνο, κνησμό, μυρμήγκιασμα και φυσαλιδώδες εξάνθημα σε μια περιοχή του σώματος, το οποίο ενδέχεται να διαρκέσει για εβδομάδες.4,10,13

 • Αυξάνει το στρες τις πιθανότητες εμφάνισης έρπητα ζωστήρα;

  Το στρες ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα, ωστόσο η ηλικία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση έρπητα ζωστήρα, καθώς τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζονται σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.1-2,7

  Συζητήστε με τον γιατρό σας για τις επιλογές πρόληψης του έρπητα ζωστήρα.

 • Είναι ο έρπης ζωστήρας μεταδοτικός;

  Ο έρπης ζωστήρας εκδηλώνεται όταν ο ανενεργός ιός που υπάρχει ήδη στον οργανισμό ενός ατόμου επανενεργοποιείται, συνεπώς ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, καθώς ο ιός που προκαλεί έρπητα ζωστήρα είναι ο ίδιος με αυτόν που προκαλεί την ανεμοβλογιά, αν ένα άτομο που δεν έχει νοσήσει ποτέ από ανεμοβλογιά, έρθει σε άμεση επαφή με τις εκκρίσεις από τις φυσαλίδες κάποιου ατόμου που έχει εκδηλώσει έρπητα ζωστήρα, μπορεί να κολλήσει ανεμοβλογιά.1,7

 • Γιατί βρίσκομαι σε μεγαλύτερο κίνδυνο μετά την ηλικία των 50 ετών;

  Ο κίνδυνος εμφάνισης έρπητα ζωστήρα αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας. Αυτό οφείλεται στη φυσική εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου καθώς μεγαλώνουμε, η οποία επιτρέπει την επανενεργοποίηση του ιού, ανεξάρτητα από το πόσο υγιής μπορεί να αισθάνεται ένας ενήλικας. Εάν κάποιος έχει νοσήσει από ανεμοβλογιά είναι ήδη φορέας του ιού που προκαλεί τον έρπητα ζωστήρα.1-2

 • Συνεχίζω να βρίσκομαι σε κίνδυνο ακόμη και αν δεν έχω περάσει ανεμοβλογιά;

  Αν δεν έχετε περάσει ποτέ ανεμοβλογιά, δεν βρίσκεστε σε κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα αλλά συνεχίζετε να διατρέχετε κίνδυνο νόσησης από ανεμοβλογιά. Ωστόσο, ενδέχεται να έχετε εκτεθεί στον ιό χωρίς να το γνωρίζετε ή να μη θυμάστε ότι έχετε νοσήσει από ανεμοβλογιά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα.7

Πρόληψη

 • Ποιος ο τρόπος πρόληψης του έρπητα ζωστήρα;

  Ο εμβολιασμός συμβάλλει στην πρόληψη του έρπητα ζωστήρα. Συζητήστε με τον γιατρό σας για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα.1

 • Πώς ο εμβολιασμός συμβάλλει στην πρόληψη του έρπητα ζωστήρα;

  Ο εμβολιασμός ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα έναντι του έρπητα ζωστήρα,11 με αποτέλεσμα ο οργανισμός να μπορεί να αμυνθεί καλύτερα σε πιθανή επανενεργοποίηση του ιού.

  Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς που παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό μετά από νόσηση από ανεμοβλογιά. Αν δεν έχετε περάσει ανεμοβλογιά, η αποφυγή των επαφών με ασθενείς που έχουν ενεργή λοίμωξη με ανεμοβλογιά ή έρπητα ζωστήρα και η τήρηση της υγιεινής των χεριών μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ανεμοβλογιάς.1,8

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ

Eκστρατεία ενημέρωσης για τον έρπητα ζωστήρα

Βιβλιογραφία

 1. Mayo Clinic. Shingles Symptoms and Causes, January 2019. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shingles/symptoms-causes/syc-20353054?p=1, Accessed July 2023.
 2. Bollaerts, et. al. Epidemiology and Infection, October 2017. Available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5647669/, Accessed July 2023.
 3. Healthline. What Does Shingles Look Like?, June 2021. Available at https://www.healthline.com/health/shingles-pictures, Accessed July 2023.
 4. Zoster vaccine for Australian adults. National Center for Immunisation Research and Surveillance (NCIRS) Fact Sheet, June 2021. Available at https://ncirs.org.au/ncirs-fact-sheets-faqs/zoster-vaccine-australian-adults, Accessed July 2023.
 5. American Academy of Dermatology. SHINGLES: TIPS FOR MANAGING, April 2019. Available at https://www.aad.org/public/diseases/a-z/shingles-self-care, Accessed July 2023.
 6. Kedar S, Jayagopal LN, Berger JR. Neurological and Opthalmological Manifestations of Varicella Zoster Virus. J Neuroophthalmol. June 2019. Avaliable at Journal of Neuro-Opthalmology, pages 220-231, Accessed July 2023.
 7. NHS, Shingles, February 2018. Available at https://www.nhs.uk/conditions/shingles/. Accessed July 2023.
 8. Healthline. Chickenpox Prevention: How to Avoid the Varicella-Zoster Virus, Feburary 2019. Available at https://www.healthline.com/health/chicken-pox-prevention, Accessed July 2023.
 9. DH Green Book Ch 289. Shingles, April 2021. Available at https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503773/2905109_Green_Book_Chapter_28a_v3_0W.PDF, Accessed July 2023.
 10. Mayo Clinic. Chickenpox, May 2021. Available at https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chickenpox/symptoms-causes/syc-20351282, Accessed July 2023.
 11. CDC. Shingles Vaccination, February 2018. Available at https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/shingles/public/shingrix/index.html, Accessed July 2023.
 12. AAFP. Evaluation and Management of Herpes Zoster Ophthalmicus, November 2002. Available at https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2002/1101/p1723.html, Accessed July 2023.
 13. Herpes Zoster: Postherpetic Neuralgia and Other Complications; Drolet M, October 2017, Chapter11, pages 119-140. Accessed July 2023.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.