Προσβασιμότητα

Η GSK δεσμεύεται ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα είναι προσβάσιμο σε όσο το δυνατό περισσότερους επισκέπτες, ανεξαρτήτως ικανοτήτων.

Πιστεύουμε ότι ο παρών ιστότοπος πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις των κριτηρίων επιπέδου Α που καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0.

Μέγεθος κειμένου

Μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος του κειμένου μέσω της επιλογής αλλαγής μεγέθους του κειμένου στο φυλλομετρητή σας: σε πολλούς φυλλομετρητές ιστού, η επιλογή αυτή είναι προσβάσιμη στην «Προβολή/ Μέγεθος Κειμένου» ή πατώντας Ctrl + και Ctrl – στο πληκτρολόγιο σας.

Εναλλακτικό κείμενο για εικόνες

Σε όλες τις κατάλληλες εικόνες έχει δοθεί εναλλακτικό κείμενο.

Στοιχεία κεφαλίδας

Έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία κεφαλίδας HTML για την αναπαράσταση της κατασκευής της σελίδας, τα οποία υποστηρίζουν βοηθητικές τεχνολογίες που επιτρέπουν την πλοήγηση στη σελίδα από κεφαλίδα σε κεφαλίδα.

Κείμενο συνδέσμου

Όλοι οι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να βγάζουν νόημα όταν διαβάζονται χωρίς τα συμφραζόμενα και θα πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς, με ένα διαφορετικό στυλ κειμένου από το απλό κυρίως κείμενο.

Ανεξαρτησία από JavaScript

Όπου χρησιμοποιείται JavaScript ή άλλο αρχείο μικροεντολών για την πλοήγηση ή τη λειτουργικότητα, υπάρχει ένας εναλλακτικός μηχανισμός σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει αυτά τα αρχεία.

Χρωματική αντίθεση

Έχουμε ελέγξει τους χρωματικούς συνδυασμούς στα κείμενα και το φόντο για να διασφαλιστεί ότι η αντίθεση είναι επαρκής και, επίσης, έχουμε εξασφαλίσει ότι η αναφορά σε πληροφορίες δεν γίνεται μόνο με χρώμα.

Style sheet

Έχουμε χρησιμοποιήσει Cascading Style Sheets (CSS) για τον έλεγχο της παρουσίασης των σελίδων και κατάλληλα διαρθρωμένο περιθώριο για το περιεχόμενο. Η πρόσβαση και η ανάγνωση των πληροφοριών στον ιστότοπο είναι δυνατή ακόμη και εάν το style sheet δεν υποστηρίζεται ή είναι απενεργοποιημένο.

PDF

Σε πολλές περιπτώσεις παρέχουμε μία HTML έκδοση αρχείων PDF στον ιστότοπο. Αν θέλετε, όμως, να χρησιμοποιήσετε έναν αναγνώστη οθόνης για να διαβάζετε τα έγγραφα PDF, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Adobe Accessibility Resource Center.